Blog

Czym są podejścia terapeutyczne? Jakie wybrać?

Zdjęcie: pexels.com

Na teorię psychoterapeutyczną (zwaną również nurtem albo podejściem) składają się: sposób rozumienia klienta i jego trudności, jak przebiega proces psychoterapii oraz jak wygląda relacja terapeutyczna. Część psychoterapeutów łączy różne nurty, ale są też tacy, którzy pracują
w jednym, np. psychoanalitycy.

Niektóre źródła podają, że istnieje nawet kilkaset różnych podejść terapeutycznych, jednak Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne wyróżnia pięć kategorii:

  • Psychoanaliza i terapie psychodynamiczne. Nurty z tej kategorii najczęściej kojarzone są
    z Zygmuntem Freudem, którego można uznać za “ojca współczesnej psychoterapii”. Podkreśla się w nich wpływ wczesnych wydarzeń z dzieciństwa i ich rolę w kształtowaniu się osobowości. Terapeuci, pracujący w podejściach z tej kategorii, skupiają się także na procesach nieświadomych (np. niewyrażonych pragnieniach, lękach, snach, itp.).
  • Terapie behawioralne. Nurty z tej kategorii opierają się na procesie uczenia się i jego roli
    w zmianie problematycznego zachowania oraz nabyciu nowego, które jest bardziej sprzyjające.
  • Teorie poznawcze. W nurtach z tej kategorii przyjmuje się, że najistotniejszym elementem naszego dobrostanu są myśli i przekonania. Jednym z tych nurtów jest psychoterapia poznawczo-behawioralna, która powstała na bazie wcześniej opisanych kategorii (behawioralnej i poznawczej). Praca w tym nurcie opiera się na zmianie dysfunkcyjnych myśli i zachowań.
  • Terapie humanistyczne. Podstawowym założeniem podejść z tej kategorii jest przekonanie, że kluczowa dla osiągnięcia dobrostanu jest realizacja własnego potencjału. Aby to osiągnąć, pracuje się między innymi nad budowaniem podmiotowości i identyfikowaniem własnych zasobów i potrzeb. Najpopularniejszymi terapiami humanistycznymi są: terapia skoncentrowana na osobie, Gestalt i terapia egzystencjalna.
  • Terapie integracyjne. Wielu psychoterapeutów łączy różne nurty i pracuje „integracyjnie”.

            Uważam, że bogactwo różnych perspektyw rozumienia człowieka daje więcej możliwości pomocy i wsparcia osoby, która zgłasza się na psychoterapię. Zazwyczaj terapeuci wykształcają własny sposób pracy, w którym czują się swobodnie i autentycznie. Niezależnie od nurtu w jakim pracuje terapeuta, szczególnie istotna jest dobra relacja terapeutyczna, a także motywacja osoby do pracy nad sobą.

powrót

Kontakt

ul. Kłopot 4A lokal 16
01-066 Warszawa

Mapa dojazdu

Telefon: +48 600 490 139
E-mail: kulczycka.agnieszka@gmail.com

Spotkanie trwa 50 minut.
Wizyta w języku polskim: 180 zł
Wizyta w języku agnielskim: 230 zł

Agnieszka Kulczycka-Dopiera - ZnanyLekarz.pl
© 2022 Agnieszka Kulczycka-Dopiera. Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka cookies
Powered by boardwalk.pl